Business Trips Track

 

Business Trip to China Information Technology Expo (CITE)

 งานที่เจาะลึกถึงกึ๋นของไอที ตั้งแต่ Home ยัง Manufacture ขนมาหมดทั้ง IoT, Clouding Computing, Big Data, LED สาระและความบันเทิง Robot ทุกแง่มุมการใช้ IT กับทุกอุตสาหกรรม เปิดมุมมองในระดับโลก ให้กับคุณผ่านประเทศจีนหน้าต่างใหม่ใหญ่สุดของโลก

ในงาน China Info Expo 2018 นี้ นอกจากเทคโนโลยีปัจจุบัน อนาคต ของ IT ทุกแขนงจะรวมอยู่แห่งที่แห่งนี้ 1,500 บูธ กว่า 100,000 ตร.ม. และผู้เข้าชมกว่า 1 แสนคนจากทั่วโลก ยังมี New Energy เหล่าบรรดา แบตเตอรี่ยุคใหม่ VR ให้คุณได้เปรมกับโลกใหม่ อย่างที่คนอื่นยังไม่ทราบและเข้าถึงมาก่อน อีกทั้งงานสัมมนากว่า 30 รายการภายในงาน

กำหนดการดูงาน : 8 - 11 เมษายน 2018
ค่าศึกษาดูงาน : 25,000 บาท (ราคาดังกล่าวรวม: ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ,ค่าที่พัก ,ค่าเดินทางภายในจีน และค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง)

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7% และยังไม่รวมค่าทำ Visa 3,000 บาท

More Details || Register

 


 

Business Trip Cloud Expo Asia 2018

     พบกับ  CLOUD EXPO ASIA  และสามารถเข้าร่วมงาน Cloud and Cyber Security Expo Singapore, Big Data World, Smart IoT Singapore, Data Centre World Singapore เพื่อเรียนรู้และอัพเดทเทคโนโลยี Cloud computing, Security, Big Data, IoT จากผู้เชี่ยวชาญและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ

  


ศึกษาดูงาน Cloud Expo Asia 2018 วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2018
ค่าศึกษาดูงาน : 45,000 บาท ไม่รวม VAT  (ค่าเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็น ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าที่พักห้องเดียว ค่าเข้างาน Cloud Asia Expo 2018 ค่าเดินทางและค่าอาหาร 3 มื้อตลอดการเดินทาง) 

 More Details || Register


 

Business Trip to China Hi-Tech Fair

  CHINA HI-TECH FAIR งานเดียว ที่คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีล้ำๆที่ใช้ในครัวเรือน จนถึงอุตสาหกรรม โรบอท โดรน เทคโนโลยีสื่อสาร การผลิต IOT การแสดงผล จอLED Wearable Device ‘งานเดียวครบ’ ณ.เมืองที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากที่สุดของโลก Shenzhen ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ากับจีน พร้อมประสบการณ์ Cashless Society ศึกษาบ้านเมืองความเจริญ พร้อมกับการสำรวจ Business Model ใหม่ๆ ที่บ้านเรายังไม่มี   

 

กำหนดการดูงาน : TBD
ค่าศึกษาดูงาน : 25,000 บาท (ราคาดังกล่าวรวม: ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ,ค่าที่พัก ,ค่าเดินทางภายในจีน และค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง)

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7% และยังไม่รวมค่าทำ Visa 3,000 บาท

 More Details || Register

Digital Transformation Track

Digital Transformation Strategy

        เทคโนโลยีดิจิทัล กำลังเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมากจนทำให้เกิดคำว่า Digital Disruption ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของหุ่นยนต์ การเกิดขึ้นของบล๊อคเชน กระแสการแข่งขันจากการนำข้อมูลขาดใหญ่ (Big data) มาวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) นโยบายการผลักดันอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบถึงการปรับตัวและความอยู่รอดของทุกอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจ 

 

ระยะเวลาอบรม : 35 ชั่วโมง
เรียนทุกวันอังคาร 9.00 - 17.00 น.

รุ่นที่ 1 เริ่มเรียน 27 กุมภาพันธ์ 6,13,20,27 มีนาคม 2018
รุ่นที่ 2 เริ่มเรียน 18, 25 กันยายน, 2, 9, 16 ตุลาคม 2018

ผู้อำนวยการหลักสูตร:
● รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
● อาจารย์ปริญญา หอมเอนก

ค่าอบรม : 36,000 บาท ไม่รวม VAT กรณีเข้าอบรมอย่างเดียว
ค่าอบรม + ศึกษาดูงาน China Information Technology Expo (CITE) : 56,000 บาท ไม่รวม VAT (ราคาดังกล่าวรวม: อบรมหลักสูตร Digital Transformation Strategy ในประเทศไทย,ตั๋วเครื่องบินไปกลับจีน, ค่าที่พัก, ค่าเดินทางภายในจีน และค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง ยังไม่รวมค่าทำ VISA 3,000) [หรือ 25,000 บาท ไม่รวม VAT และยังไม่รวมค่าทำ VISA 3,000 กรณีเดินทางไปดูงานอย่างเดียว] รายละเอียด Business Trip China Information Technology Expo (CITE) 

More Details || Register

IT Trends Track

 

Business Trip to China Information Technology Expo (CITE)

 งานที่เจาะลึกถึงกึ๋นของไอที ตั้งแต่ Home ยัง Manufacture ขนมาหมดทั้ง IoT, Clouding Computing, Big Data, LED สาระและความบันเทิง Robot ทุกแง่มุมการใช้ IT กับทุกอุตสาหกรรม เปิดมุมมองในระดับโลก ให้กับคุณผ่านประเทศจีนหน้าต่างใหม่ใหญ่สุดของโลก

ในงาน China Info Expo 2018 นี้ นอกจากเทคโนโลยีปัจจุบัน อนาคต ของ IT ทุกแขนงจะรวมอยู่แห่งที่แห่งนี้ 1,500 บูธ กว่า 100,000 ตร.ม. และผู้เข้าชมกว่า 1 แสนคนจากทั่วโลก ยังมี New Energy เหล่าบรรดา แบตเตอรี่ยุคใหม่ VR ให้คุณได้เปรมกับโลกใหม่ อย่างที่คนอื่นยังไม่ทราบและเข้าถึงมาก่อน อีกทั้งงานสัมมนากว่า 30 รายการภายในงาน

กำหนดการดูงาน : 8 - 11 เมษายน 2018
ค่าศึกษาดูงาน : 25,000 บาท (ราคาดังกล่าวรวม: ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ,ค่าที่พัก ,ค่าเดินทางภายในจีน และค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง)

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7% และยังไม่รวมค่าทำ Visa 3,000 บาท

More Details || Register


 

Business Trip to China Hi-Tech Fair

  CHINA HI-TECH FAIR งานเดียว ที่คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีล้ำๆที่ใช้ในครัวเรือน จนถึงอุตสาหกรรม โรบอท โดรน เทคโนโลยีสื่อสาร การผลิต IOT การแสดงผล จอLED Wearable Device ‘งานเดียวครบ’ ณ.เมืองที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากที่สุดของโลก Shenzhen ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ากับจีน พร้อมประสบการณ์ Cashless Society ศึกษาบ้านเมืองความเจริญ พร้อมกับการสำรวจ Business Model ใหม่ๆ ที่บ้านเรายังไม่มี   

 

กำหนดการดูงาน : TBD
ค่าศึกษาดูงาน : 25,000 บาท (ราคาดังกล่าวรวม: ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ,ค่าที่พัก ,ค่าเดินทางภายในจีน และค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง)

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7% และยังไม่รวมค่าทำ Visa 3,000 บาท

 More Details || Register


 

IT Trends: Seminar 2019 

   เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กรต่างๆ การติดตามตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทุกสิ้นปีบริษัทวิจัยต่างๆทั่วโลกก็ออกรายงานเพื่อระบุถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีก่อกำเนิด (Emerging Technology) ที่จะมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปีหน้า ซึ่งในตอนนี้ทุกคนต่างกล่าวถึงในเรื่องของ Artificial Intelligence และ Robot ว่าจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในอนาคตและอาจเข้ามาแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆด้าน  
12 - 13 December 2019

Instructor: 20 Instructor from IT Industry 

 More Details || Register

Blockchain Track

Blockchain for Management and Executives

       This course is intended to provide the basic understanding of Blockchain and its application. Blockchain has been recognized as one of the important technology which could change and disrupt many business and/or industry. The course will introduce foundation technologies behind Blockchain including Cryptography, Peer-to-Peer Computing and Cryptocurrency. The delegate will understand the concept of Blockchain, how it work, and its characteristics. The course will also present example of Blockchain application in various industries.


10 - 11 April 2018
Instructor: Mr.Tititorn Semangern , Assoc. Prof. Dr. Thanachart Numnonda and Mr.Poramez Kumarnboon
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht ]

 More Details || Register

 


Blockchain Technology for Developer

       Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการกล่าวถึงกันอย่างมากมาย เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดครั้งใหญ่ไม่เฉพาะแวดวงทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการพลิกแนวคิดของวงการคอมพิวเตอร์และธุรกิจอีกด้วย

       มีการคาดการณ์จากผู้รู้และนักคิดหลายท่านว่า Blockchain จะเป็นตัวพลิกโฉมหน้าโลกในอนาคตอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใดนึกถึงมาก่อน อีกทั้งยังทำให้คนตั้งคำถามถึงหน่วยงานกลางทั้งหลายรวมทั้งอำนาจรัฐด้วยว่ามีความจำเป็นเพียงใด ดังนั้นทุกคนควรหันมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังและนำไปคิดว่าจะเกิดผลกระทบจาก Blockchain กับตัวเราและองค์กรของเราอย่างไร

3 - 4 May 2018
Instructor: Mr. Teerachai Laothong
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht]
Please bring your own Notebook

 More Details || Register


 

Fintech for Senior Management   

21 - 22 May 2018
Instructors: Assoc. Prof. Dr. Thanachart Numnonda and Team
[10,900 Baht; Early Bird 9,900 Baht]

 More Details || Register

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 6

Go to top