Our Training Gallery

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

IMC Institute Training

ในปี 2560 ทางสถาบันไอเอ็มซี ได้จัดอบรม โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิเช่น

 

 

Big Data Certification Course#6  

     การสอนในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย การทำ Workshop โดยมีการติดตั้งใช้เครื่องมือ Big Data จริงที่สามารถทำงานได้ รวมถึงการใช้งานบนระบบ Cloud

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.imcinstitute.com/bigdatacert

 

Practical Cloud Computing for Senior Management

     หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้บริหารได้เข้าใจประโยขน์ และการพิจารณาในเชิงธุรกิจมุมมองเชิงเทคนิค ขั้นตอนการพัฒนาระบบและผลกระทยต่อองค์กร รวมไปถึงความเสี่ยง และกฏระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องคำนุงเมื่อมีการนำเอา Cloud Computing เข้ามาใช้ในองค์กร

ในการอบรมหลักสูตรนี้ยังได้พาผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน Cloud Asia Expo 2017 ณ ประเทศสิงค์โปร์ อีกด้วย

 

Train the Trainers : Big Data Analytics & Blockchain for Financial Services

 

สถาบันไอเอ็มซี เปิดอบรมหลักสูตร Train the Trainers : Big Data Analytics & Blockchain for Financial Services สำหรับอาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เข้าใจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน Big Data Analytics และ Blockcjain ไปประยุกต์ในสถาบันการเงิน ซึ่งจะได้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

 

Big data School #2  

     IMC Institute ร่วมมือกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) การอบรมเชิงฝึกงานครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งทางสถาบันคาดว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้ที่เข้าใจหลักการและเทคโนโลยีด้าน Big Data พร้อมทั้งสามารถทำด้าน Data Science ได้ โดยทางสถาบันจะมีการสอบและวัดผลสัมฤทธิ์ของการฝึกงาน และทางสถาบันจะออกใบรับรองว่าผ่านการฝึกงาน และผู้ที่ผ่านหากต้องการไปฝึกงานหรือทำสหกิจศึกษา การทำโครงการเพิ่มเติมระหว่างเรียน ทางสถาบันจะติดต่อและให้การรับรองให้ พร้อมกันนี้นักศึกษาที่ทำคะแนนสอบจากการทดลองสอบ CCA Spark and Hadoop Developer Exam สูงสุดห้าอันดับแรกทางสถาบันจะออกค่าใช้จ่ายการสอบจริงให้มูลค่ารายละ $295 เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมไม่มีอะไรต้องผูกมัดกับทางสถาบัน และทางสถาบันยินดีประสานติดต่อกับบริษัทอื่นๆเพื่อไปทำงานด้าน Big Data ต่อไป

 

 

Business Trip to China Hi-Tech Fair 

   สถาบันไอเอ็มซีจัดทำ Business Trip to China Hi-Tech Fair 
ในวันแรกได้พาผู้ร่วมเดินทางไปพบกับเทคโนโลยีล้ำๆที่ใช้ในครัวเรือน จนถึงอุตสาหกรรม โรบอท โดรน เทคโนโลยีสื่อสาร การผลิต IOT การแสดงผล จอLED Wearable Device ‘งานเดียวครบ’ ณ.เมืองที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากที่สุดของโลก Shenzhen ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ากับจีน พร้อมประสบการณ์ Cashless Society ศึกษาบ้านเมืองความเจริญ พร้อมกับการสำรวจ Business Model ใหม่ๆ ที่บ้านเรายังไม่มี
 


 

 

 

ในเดือนมกราคม 2561 ทางสถาบันไอเอ็มซี ได้จัดอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจหลักสูตร อาทิเช่น

 

 

Requirement Analysis, Design and Management 

เริ่มต้นปี 2561 ด้วยหลักสูตร Requirement Analysis, Design and Management ที่ IMC Institute จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561

โดยวิทยากร คุณ จิรภา วรรณสุข 

    หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะขั้นพื้นฐานในการเตรียมตัวสำหรับการเข้าไปเก็บรวมความต้องการที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นนักวิเคราะห์ระบบ และผู้ที่จะเป็นผู้ให้ความต้องการสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งแต่ละบทบาทนั้นจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน 

 

Azure IoT, Machine Learning and Advanced Analytics

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร "Azure IoT, Machine Learning and Advanced Analytics" โดย คุณธีรชัย หลาวทอง ในวันที่ 22 - 24 มกราคม 2561

 

Agile Project Management

จบไปอีกหนึ่งหลักสูตร Agile Project Management ที่ IMC Institute จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม  โดยวิทยากร คุณ ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ เป็นอีกหลักสูตรที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างล้นหลาม

 

Design Pattern & Code Architecture 

    ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมหลักสูตร Design Pattern & Code Architecture วันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
ได้รับเกียรติบรรยายโดยอาจารย์ Passapong Thaithatgoon

     ในหลักสูตรนี้ เป็นการนำเสนอการประยุกต์ใช้ Design Patterns ในรูปแบบ Hands-on Workshop ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบซอฟต์แวร์แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาในการจัดการ และบำรุงรักษา source code อีกด้วย และเมื่อประกอบกับ ค่านิยมของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในการ เขียน source code ให้สื่อถึงความต้องการขอธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ source code นั้นเสมือน requirement document สำหรับธุรกิจ ซึ่งพร้อมจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

 

Go to top