สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เดินหน้าจับมือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ออกผลวิจัยเช็คความพร้อมวงการไอทีไทยรับมือ 4 เทคโนโลยีใหม่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจในสถานการณ์เดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 
 
ผลสำรวจล่าสุดชี้ธุรกิจไทยสนใจพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านแอพพ์โมบายสูงสุด แต่ระบบคลาวด์ยังห่างความสนใจ ในขณะที่แต่ละองค์กรยังมีจำนวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์น้อย และพบปัญหาขาดแคลนบุคลากรมือดี และขาดแผนงานทิศทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชัดเจน
 
งานสำรวจชิ้นนี้ที่มีชื่อว่า โครงการวิจัยเชิงสำรวจในหัวข้อ “Emerging Technology: Thai IT Professional Readiness Survey”  มีขึ้นเพื่อเตรียมรับ ความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน Emerging Technology  หรือ เทคโนโลยีก่อกำเนิดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในความเคลื่อนไหวที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กำลังจะเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในปี พ.ศ.2558
 
การสำรวจครั้งนี้ได้เจาะลึก 4 ด้านในรายละเอียดภาพรวมศึกษาความพร้อมของบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน/องค์กร ในประเด็นต่างที่น่าสนใจ อันได้แก่ ทักษะของบุคลากรในด้านภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม, ด้านการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น, ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์เทคโนโลยี และด้านการพัฒนาเทคโนโลยีก่อกำเนิดอื่นๆ   โดยมีการศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556 ด้วยจำนวนกลุ่มตัวอย่างกว่า 100 บริษัทในประเทศไทย

รายงานการสำรวจฉบับย่อ >> Emerging Technology: Thai IT Professional Readiness Survey

 

Go to top