MicroService on Java Platform

  
อบรม Microservices ผ่าน Java Platform วันที่ 7 - 8 ก.พ. นี้

Big Data Analytics as a Services for Developer

  
หลักสูตรนี้เป็นการสอนหลักการและปฎิบัติการการทำ Big Data Analytics โดยใช้ Public Cloud อย่าง Google Cloud Platform วันที่ 7 - 9 ก.พ. นี้

Advanced iPhone Development using SWIFT

  
ผู้เรียนจะได้รู้จัก feature อื่นๆ ในภาษา Swift ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนขึ้น, การใช้งาน API เฉพาะทาง วันที่ 6 - 9 ก.พ. นี้

Project Management Essentials

  
หลักสูตร Project Management 3 วัน โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์บริหาร มากกว่า 20 โครงการ วันที่ 12 - 14 ก.พ. นี้
NewsCoursesPlanning on Mobile Strategy

Planning on Mobile Strategy

 

mobile-banner5

 

 

Course Overview

Course Description:

Mobile Technology is rewriting our world. Mobile – the current "killer app" of wireless – is just the beginning. This workshop will summarize the current landscape, extrapolate emerging trends 5-10 years out, and outline a business strategy for maintaining relevance in the coming 24/7 networked society. It will also include a workshop on how to develop and evaluate a mobile strategy for your orgnization.

Training Date: 29-30 May 2013

Duration :2 Day (9:00 - 17:00)

Training Venue: Jasmine Executive Suites Hotel (Jasmine City); Sukhumvit 23

 

 


Fee : 11,900 Baht exclude VAT (Early Bird 10,900 Baht  exclude VAT) 
(Fee includes Course Material + Coffee Break and Lunch)

Instructors/Speakers:

 • Associate Professor Dr. Thanachart Numnonda 
 • Ville Kulmala
 • Oranuch Lerdsuwankij
 • Pawoot Pongvitayapanu
 • Pathom Indarodom
 • Chaiyakorn Apiwathanokul
 • Dr.Boonyanit Mathayomchan
 • Nopphorn Danchainam
 • Apichai Ruangsiripiyakul
 • Nipon Nachin
 • Chalermpol Srisuwan
 • Ukrit Visitkitjakarn


Topics:
 

 • Mobile Technology Trends

 • Half day workshop on Mobile Strategy Planning
 • Mobile Apps Strategy

 • Social Marketing via Mobile

 • Bring Your Own Device

 • Security in Mobile Technology

 • Mobile Payment

 • M-Commerce Trends

 • Defining your mobile strategy and requirements.

 • Case Studies, Live Demos: AR, Mobile Publishing, NFC, etc..

 

Agenda

29 May 2013

9.00 – 9.15: Welcome Address

9.15 - 10.30: Mobile Technology Trends: Dr.Thanachart Numnonda (Executive Director, IMC Insttitute)

10.30– 10.45:Coffee Break

10.45 – 12.15: Mobile Social Marketing: Oranuch Lerdsuwankij ( Co-Founder thumbsup.in.th)

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.30: BYOD Strategy: Chaiyakorn Apiwathanokul (CEO, S-Generation)

14.30 – 14.45: Break

14.45 – 15.45: Strategy on Mobile Applications for your organization: Dr.Boonyanit Mathayomchan  (Lecturer, Mahidol University)

15.45 – 17.00: Case Studies on Latest Mobile Technology Usage: Apichai Ruangsiripiyakul (Managing Director, Think Technology), 

Chalermpol Srisuwan (General Manager, CRM-C), Ukrit Visitkitjakarn (Managing Director, Apptividia)

17.00 Close

30 May 2013

9.00 – 9.45: Mobile Commerce: Pawoot Pongvitayapanu (CEO, Tarad.Com)

10.00 – 10.45: Mobile Device Battle: Pathom Indarodom (CEO, ARIP)

10.45 – 11.00: Break

11.00 – 11.45: Mobile Security: Nipon Nachin (ACIS Professional Center)

11.45 – 12.30: Mobile Payment: Nopphorn Danchainam (Managing Director, Digio (Thailand))

12.30 - 13.30: Lunch 

13.30 – 16.30 Workshop on how to develop and evaluate a mobile strategy for your organization

Conducted by Ville Kulmala  (Director, Mobile Spark and Chairman, Mobile Monday Thailand)

 

 

Speakers

Program Director / Workshop Instructor

thanachart2012  

Assoc. Prof. Dr.Thanachart Numnonda 

Executive Director, IMC Institute

Former Director, Software Park Thailand

Ville

Ville Kulmala

Director, Mobile Spark
Chairman, Mobile Monday Thailand
Managing Director, CardFed

 

Speakers 

 

Pawot

 

Pawoot Pongvitayapanu

CEO, Tarad.Com

President

E-Commerce Association

Oranuch

 

Oranuch Lerdsuwankij

Co-Founder, thumbsup.in.th

 

 

Pathom

 

Pathom Indarodom

Managing Dircector, ARIP

 

 

Chaiyakorn

Chaiyakorn Apiwathanokul

CEO, S-Generation

 

Apichai

Apichai Ruangsiripiyakul

Managing Director,

Think Technology

Boonyanit

Dr.Boonyanit Mathayomchan  

Lecturer, Mahidol University

 

niphon

 

Nipon Nachin

IT Security Specialist

 ACIS Professional Center

chalermpol

 

Chalermpol Srisuwan

General Manager, CRM-C

 

 

Jr

 

Ukrit Visitkitjakarn

Managing Director, Apptividia

 

 

 Nopphorn

 

Nopphorn Danchainam

Managing Director, Digio (Thailand)

 

 

 

Who should attend

 • CEO, CIO, CMO
 • IT Directors/Managers, Marketing Managers from either private or government sectors.
 • IT Planners, Marketing Planners
 • Those who thought digital executions would never lead the marketing mix
 • Anyone who wants to keep pace with emerging devices and technologies

Why you need mobile Strategy

 

 • IDC predicts that Smartphone shipment in Thailand is 7.3 million units and Tablets is 3.5 million units in 2013.
 • Mobile is a distinctive channel with unique technical and design obstacles and opportunities. 
 • To have a truly effective (and ideally best-in-class) mobile experience you need a strategy that is timely, customizable, extensible, and trackable to support long-term marketing, customer service, and brand engagements rather than short-term implementations that are costly

Mobile-Strategy

 

Benefits

 • Learning about mobile technology roadmap.
 • Learning about how to develop and evaluate a mobile strategy,
 • Learning how to use mobile technology for an enterprise to enhance efficiency
 • Hands-on experience with the tools to create and evaluate mobile experiences;
 • Insights from case studies, leaders in the field, and best practices.

Registration

Online Registration >>HERE

Payment Condition :

Payment may be paid in full or 50% deposit at least 7 days prior to the start of the course. The payment could be paid by the following methods

 • Account transfer to "IMC Institute" Saving account no. 616-2-07327-1 , Kasikorn Bank, Sathorn Square Branch
 • Cheque should be made payable to "IMC Institute"

 Notes: In case you choose to pay 50% deposit, we would request the remaining 50% to be paid at the registration desk before the beginning of the course.


Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on Ms.Kwanhathai Thavornpong

Mobile: 087-593-7974, 088-192-7975

Tel:  02-105-6322
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMC Institute

สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เกิดจากการรวมตัวของคนในอุตสาหกรรมไอซีที และกลุ่มนักวิชาการ โดยการสนับสนุนของสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่ต้องการเห็นการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้สามารถที่จะแข่งขันบนเวทีโลกได้ ท่ามกลางกระแสของของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทและภารกิจของ IMC Institute คือการที่จะเป็นผู้นำในการทำวิจัย และสำรวจข้อมูล ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งข้อมูลด้านบุคลากร การสำรวจการใช้งาน ตลอดจนสำรวจแนวโน้ม การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และสร้างความตระหนัก การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้บริหารและองค์กรต่างๆ

New Brain Development

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนที่เป็นผู้บริหารและด้านเทคนิค เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะด้านคือ Cloud Computing, Mobile Technology, Social Network และ Big Data รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมของ IMC Institute  ในปี 2017 >>Training 2017

Emerging Technologies Consulting (ETC) 

เพื่อให้บริการการปรึกษา พัฒนาและติดตั้ง เทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันอาทิเช่น Big Data Analytics, Cloud Computing และ Internet of Things โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละภาคอุคสาหกรรม และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของท่านรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                                               

ICT Market Research

MktResearch

ทำการวิจัยสำรวจตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็น Emerging Technology ร่วมถึงข้อมูลด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมไอทีภายในประเทศ >> รายงานผลการสำรวจความพร้อมบุคลากรไอทีไทยในการรับมือกับ Emerging Technology 

Business Matching          

BizMatch

สนับสนุนทางด้าน Business Matching สำหรับกลุ่มผู้ประกอบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะทางด้าน Emerging Technology เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC :

ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัด งานBusiness Matching 27-28 กันยายน ภายใต้งาน Software Expo Asia สนใจดูรายละเอียดได้ที่ >> Business Matching : SEA

 
Go to top