IT Trends: Strategic Planning for 2017

  
 สัมมนา IT Trends 2017 : หลากมุมมองจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์กว่า 20 ท่าน วันที่ 14-15 ธ.ค. 

Basic Software Testing

  
 หลักสูตรอบรม Software Testing 2 วัน พิเศษลงทะเบียน 3 ท่าน ชำระเพียง 2 ท่าน วันที่ 15 - 16 ธ.ค. 

SOA/SOA Governance for Executives

  
หลักสูตร 2 วัน SOA/SOA สำหรับผู้บริหาร พิเศษมา 3 ท่าน ชำระค่าอบรมเพียง 2 ท่าน วันที่ 15 - 16 ธ.ค. 

Test-Driven Development on Java

  
หลักสูตรนี้จะทำให้นักพัฒนาและทีมพัฒนาเข้าใจเกี่ยวกับการนำแนวคิด Test - Driven Development (TDD) วันที่ 15 - 16 ธ.ค. 
News

EGA กระตุ้นภาครัฐเปิดข้อมูล API หนุนโครงการ OPEN DATA เพื่อนักพัฒนา

   ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เผยว่าการที่หน่วยงานของรัฐยอมเผยข้อมูล API ที่เป็นประโยชน์ออกมาจะแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ และยังเป็นการตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมี ซึ่งสิ่งที่ทำไม่ใช่การจับผิดแต่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้พัฒนาด้วย “สิ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆคือ ภาษีไปไหน (govspending.data.go.th) ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของภาครัฐ ซึ่งในปีหน้าข้อมูลจะลงลึกไปถึงระดับ อบต. โดยจะบังคับใช้ผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง ตัวข้อมูล API จากหน่วยงานของรัฐจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้มาจากส่วนอื่น แต่เรายังมีอุปสรรคเกี่ยวกับทัศนคติของคนในภาครัฐ รวมถึงตัวกฏระเบียบและเทคโนโลยีพื้นฐาน หน่วยงานของภาครัฐควรจะปรับวิธีคิดเกี่ยวกับบริการดิจิทัล ให้เหมือนกับองค์กรสตาร์ทอัพ คือต้องสร้างบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนและดึงดูดให้เข้ามาใช้เรื่อยๆ”
        ในส่วนด้านปัญหาความปลอดภัยจากบริการดิจิทัลของหน่วยงานรัฐฯที่เห็นกันอยู่เรื่อยๆ ดร.ศักดิ์ มองว่ามาจากการที่ภาครัฐอยากจะทำบริการเหล่านี้ขึ้นมา แต่ยังไม่พร้อม ซึ่งทาง สรอ.จะเข้าไปช่วยดูแลและแผนจัดการปัญหาเหล่านี้ Read more...

เอาจริง! ฝรั่งเศสออกกฏห้ามใช้ภาชนะพลาสติกภายในปี 2020

        ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ของโลกเรารุดหน้าไปมาก บางครั้งการตรวจรักษาโรคบางชนิด เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์อาจไม่สามารถเข้าไปถึงได้ อย่างเช่นการตรวจระบบประสาท ล่าสุด ทีมงานวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ ได้คิดค้นเซ็นเซอร์ไร้สายขนาดจิ๋ว เรียกว่า "neural dust" อุปกรณ์อัลตร้าซาวด์ขนาดจิ๋วที่สามารถตรวจหาสาเหตุ ความผิดปกติของระบบประสาท ช่วยรักษาได้ตั้งแต่อาการอักเสบ ไปจนถึงโรคลมชัก 
       รายงานการทดลองของพวกเขาได้ถูกตีพิมพ์ลงวารสารเซลล์ประสาท โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองฝังเจ้าเซ็นเซอร์ตัวจิ๋วนี้ ลงไปในส่วนของกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทของหนู เพื่อทำการอัลตร้าซาวด์สัญญาณไฟฟ้าของเส้นประสาท หาความผิดปกติที่เกิดขึ้น ขนาดของมันเล็กมากเมื่อเทียบกับมนุษย์
       เป้าหมายต่อไปของโครงการนี้ คือพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถเชื่อมต่อกับสมอง เพื่อรักษาโรคอัมพาต หรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทได้ด้วยการฝังเจ้าเซ็นเซอร์นี้เข้าไป แล้วกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า ทีมวิศวกรหวังว่าในอนาคตมันจะสามารถตรวจหาข้อมูลของระดับออกซิเจน รวมถึงฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์ได้ด้วย
Read More...

IMC Institute

สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เกิดจากการรวมตัวของคนในอุตสาหกรรมไอซีที และกลุ่มนักวิชาการ โดยการสนับสนุนของสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่ต้องการเห็นการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้สามารถที่จะแข่งขันบนเวทีโลกได้ ท่ามกลางกระแสของของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทและภารกิจของ IMC Institute คือการที่จะเป็นผู้นำในการทำวิจัย และสำรวจข้อมูล ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งข้อมูลด้านบุคลากร การสำรวจการใช้งาน ตลอดจนสำรวจแนวโน้ม การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และสร้างความตระหนัก การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้บริหารและองค์กรต่างๆ

New Brain Development

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนที่เป็นผู้บริหารและด้านเทคนิค เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะด้านคือ Cloud Computing, Mobile Technology, Social Network และ Big Data รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมของ IMC Institute  ไตรมาสแรก 2014 >>Training Jan-March 2014

IT Consulting Services

ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไอทีทางด้าน Emerging Technology ให้กับหน่วยงานต่างอาทิเช่นในด้าน Cloud Computing, Big Data and Business Intelligence, Enterpruse Architecture และ Mobile Technology โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เคยทำงานให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก                                                  

ICT Market Research

MktResearch

ทำการวิจัยสำรวจตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็น Emerging Technology ร่วมถึงข้อมูลด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมไอทีภายในประเทศ >> รายงานผลการสำรวจความพร้อมบุคลากรไอทีไทยในการรับมือกับ Emerging Technology 

Business Matching          

BizMatch

สนับสนุนทางด้าน Business Matching สำหรับกลุ่มผู้ประกอบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะทางด้าน Emerging Technology เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC 2015 :

ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัด งานBusiness Matching 27-28 กันยายน ภายใต้งาน Software Expo Asia สนใจดูรายละเอียดได้ที่ >> Business Matching : SEA

 
Go to top