Requirement Analysis, Design and Management

  
หลักสูตร การวิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการความต้องการ วันที่ 25 - 26 ม.ค.

Digital Strategy for Enterprise

  
เรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงในยุค Digital สำหรับโครงสร้างองค์กร วันที่ 27 ม.ค.

Big Data Programming using Hadoop for Developer 

  
หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ Big Data บน Hadoop โดยใช้ Map Reduce,Hive,Pig และปฎิบัติจริงกับ Hadoop Cluster บน Amazon EMR วันที่ 7 - 9 ก.พ.

Introduction to IoT Analytics using Hadoop

  
ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานด้าน IoT, Data Characteristics และ Publish/Subscribe Messaging ตลอดจนการใช้งาน IoT Devices เบื้องต้น วันที่ 16 - 17 ก.พ.
News

EGA กระตุ้นภาครัฐเปิดข้อมูล API หนุนโครงการ OPEN DATA เพื่อนักพัฒนา

   ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เผยว่าการที่หน่วยงานของรัฐยอมเผยข้อมูล API ที่เป็นประโยชน์ออกมาจะแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ และยังเป็นการตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมี ซึ่งสิ่งที่ทำไม่ใช่การจับผิดแต่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้พัฒนาด้วย “สิ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆคือ ภาษีไปไหน (govspending.data.go.th) ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของภาครัฐ ซึ่งในปีหน้าข้อมูลจะลงลึกไปถึงระดับ อบต. โดยจะบังคับใช้ผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง ตัวข้อมูล API จากหน่วยงานของรัฐจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้มาจากส่วนอื่น แต่เรายังมีอุปสรรคเกี่ยวกับทัศนคติของคนในภาครัฐ รวมถึงตัวกฏระเบียบและเทคโนโลยีพื้นฐาน หน่วยงานของภาครัฐควรจะปรับวิธีคิดเกี่ยวกับบริการดิจิทัล ให้เหมือนกับองค์กรสตาร์ทอัพ คือต้องสร้างบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนและดึงดูดให้เข้ามาใช้เรื่อยๆ”
        ในส่วนด้านปัญหาความปลอดภัยจากบริการดิจิทัลของหน่วยงานรัฐฯที่เห็นกันอยู่เรื่อยๆ ดร.ศักดิ์ มองว่ามาจากการที่ภาครัฐอยากจะทำบริการเหล่านี้ขึ้นมา แต่ยังไม่พร้อม ซึ่งทาง สรอ.จะเข้าไปช่วยดูแลและแผนจัดการปัญหาเหล่านี้ Read more...

เอาจริง! ฝรั่งเศสออกกฏห้ามใช้ภาชนะพลาสติกภายในปี 2020

        ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ของโลกเรารุดหน้าไปมาก บางครั้งการตรวจรักษาโรคบางชนิด เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์อาจไม่สามารถเข้าไปถึงได้ อย่างเช่นการตรวจระบบประสาท ล่าสุด ทีมงานวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ ได้คิดค้นเซ็นเซอร์ไร้สายขนาดจิ๋ว เรียกว่า "neural dust" อุปกรณ์อัลตร้าซาวด์ขนาดจิ๋วที่สามารถตรวจหาสาเหตุ ความผิดปกติของระบบประสาท ช่วยรักษาได้ตั้งแต่อาการอักเสบ ไปจนถึงโรคลมชัก 
       รายงานการทดลองของพวกเขาได้ถูกตีพิมพ์ลงวารสารเซลล์ประสาท โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองฝังเจ้าเซ็นเซอร์ตัวจิ๋วนี้ ลงไปในส่วนของกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทของหนู เพื่อทำการอัลตร้าซาวด์สัญญาณไฟฟ้าของเส้นประสาท หาความผิดปกติที่เกิดขึ้น ขนาดของมันเล็กมากเมื่อเทียบกับมนุษย์
       เป้าหมายต่อไปของโครงการนี้ คือพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถเชื่อมต่อกับสมอง เพื่อรักษาโรคอัมพาต หรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทได้ด้วยการฝังเจ้าเซ็นเซอร์นี้เข้าไป แล้วกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า ทีมวิศวกรหวังว่าในอนาคตมันจะสามารถตรวจหาข้อมูลของระดับออกซิเจน รวมถึงฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์ได้ด้วย
Read More...

IMC Institute

สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เกิดจากการรวมตัวของคนในอุตสาหกรรมไอซีที และกลุ่มนักวิชาการ โดยการสนับสนุนของสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่ต้องการเห็นการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้สามารถที่จะแข่งขันบนเวทีโลกได้ ท่ามกลางกระแสของของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทและภารกิจของ IMC Institute คือการที่จะเป็นผู้นำในการทำวิจัย และสำรวจข้อมูล ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งข้อมูลด้านบุคลากร การสำรวจการใช้งาน ตลอดจนสำรวจแนวโน้ม การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และสร้างความตระหนัก การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้บริหารและองค์กรต่างๆ

New Brain Development

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนที่เป็นผู้บริหารและด้านเทคนิค เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะด้านคือ Cloud Computing, Mobile Technology, Social Network และ Big Data รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมของ IMC Institute  ไตรมาสแรก 2014 >>Training Jan-March 2014

IT Consulting Services

ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไอทีทางด้าน Emerging Technology ให้กับหน่วยงานต่างอาทิเช่นในด้าน Cloud Computing, Big Data and Business Intelligence, Enterpruse Architecture และ Mobile Technology โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เคยทำงานให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก                                                  

ICT Market Research

MktResearch

ทำการวิจัยสำรวจตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็น Emerging Technology ร่วมถึงข้อมูลด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมไอทีภายในประเทศ >> รายงานผลการสำรวจความพร้อมบุคลากรไอทีไทยในการรับมือกับ Emerging Technology 

Business Matching          

BizMatch

สนับสนุนทางด้าน Business Matching สำหรับกลุ่มผู้ประกอบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะทางด้าน Emerging Technology เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC 2015 :

ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัด งานBusiness Matching 27-28 กันยายน ภายใต้งาน Software Expo Asia สนใจดูรายละเอียดได้ที่ >> Business Matching : SEA

 
Go to top