IT Trends: Strategic Planning for 2016 

 
 
   งานสัมมนา IT Trends: Strategic Planning for 2016 พบกับทิศทางหลากมุมมองในปีหน้า จากผู้เชี่ยวชาญกว่า 15 ท่าน" วันที 14 - 15 ธ.ค.

Test-Driven Development on Java
 

 
 
   หลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนพัฒนาและทีมพัฒนาเข้าใจเกี่ยวกับการนำแนวคิด Test-Driven Development(TDD) วันที่ 15 - 16 ธ.ค.

Cross-platform Mobile Social Application with HTML5 

 
 
   หลักสูตรพัฒนา Mobile Social Application ข้าม platform ด้วย HTML5 วันที่ 15-18 ธ.ค.

SOA/SOA Governance for Executives

 
 
   หลักสูตร 2 วัน SOA/SOA Governace สำหรับผู้บริหาร พิเศษ ลงทะเบียน 3 ท่าน ชำระค่าอบรมเพียง 2 ท่าน วันที่ 16 - 17 ธ.ค.
News

IMC Institute จัดแถลงข่าว ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี! 'บิ๊กดาต้าเทรนด์ฮอตปี 58 ที่ยังขาดบุคลากร'

    นายธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เปิดเผยว่า เทรนด์บิ๊กดาต้า (Big Data) ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในปี 2558 ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกันทั่วโลก เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล ทำให้ผู้ประกอบการนั้นจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจ "หลายประเทศในเอเชียกำลังปรับตัวเพื่อรับเทรนด์บิ๊กดาต้า โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ธุรกิจค้าปลีก และธนาคาร ซึ่งต้องนำข้อมูลต่างๆ มาคาดการณ์และวิเคราะห์เพื่อทำให้ข้อมูลที่มีอยู่นั้นเกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้สินค้าตรงกับความต้องการของตน ยกตัวอย่างเช่น ค่ายมือถือที่จะสามารถประเมินได้ว่าลูกค้ารายใดมีโอกาสย้ายค่าย ซึ่งทำให้สามารถนำเสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้า" Read more...

IMC Institute ร่วมกับ ATCI จัดการเสวนา "อุตสาหกรรมไอทีพบสื่อว่าด้วยเรื่อง Digtial Economy"

  IMC Institute ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับระหว่างผู้บริหารในอุตสาหกรรมไอทีไทยจากหน่วยงานและสมาคมต่างๆ กับสื่อมวลชนสายไอที เพื่อให้เข้าใจภาพของ Digital Economy ตามความต้องการของอุตสาหกรรม คนในวงการอุตสาหกรรมอาทิเช่น อดิเรก ปฎิทัศน์ นายกสมาคม ATCI, สมพร มณีรัตนะกูล นายกสมาคม ATSI, ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคม E-Commerce, เฉลิมพล ปุณโณทก อดีตนายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์ไทย (TSEP), มรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย, ธนชาติ นุ่มนนท์ ผอ. IMC Institute, ดนุพล สยามวาลา่ Ice Solution, บุญรักษ์ สรัคคานนท์ รองประธาน ASOCIO, ประวิตร ฉัตตะละดา ผู้อำนวนการ ATCI, ศุภชัย สัจกิจไพบูลย์ เลขาธิการสมาคม ATCI, อนันตโชติ เชาวนโยธิน เลขาธิการสมาคม ATSI, กิตตินันท์ อนุพันธ์ และ วัชระ เอมวัฒน์ สมาคม Start-up Software, ปฐม อินทโรดม ARip โดยมีสื่อมวลชนที่นำโดยคุณ วิชัย วรธานีวงศ์ ผู้ดำเนนินรายการ CEO Vision ดำเนินการซักถาม

IMC Institute

สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เกิดจากการรวมตัวของคนในอุตสาหกรรมไอซีที และกลุ่มนักวิชาการ โดยการสนับสนุนของสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่ต้องการเห็นการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้สามารถที่จะแข่งขันบนเวทีโลกได้ ท่ามกลางกระแสของของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทและภารกิจของ IMC Institute คือการที่จะเป็นผู้นำในการทำวิจัย และสำรวจข้อมูล ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งข้อมูลด้านบุคลากร การสำรวจการใช้งาน ตลอดจนสำรวจแนวโน้ม การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และสร้างความตระหนัก การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้บริหารและองค์กรต่างๆ

New Brain Development

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนที่เป็นผู้บริหารและด้านเทคนิค เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะด้านคือ Cloud Computing, Mobile Technology, Social Network และ Big Data รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมของ IMC Institute  ไตรมาสแรก 2014 >>Training Jan-March 2014

IT Consulting Services

ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไอทีทางด้าน Emerging Technology ให้กับหน่วยงานต่างอาทิเช่นในด้าน Cloud Computing, Big Data and Business Intelligence, Enterpruse Architecture และ Mobile Technology โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เคยทำงานให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก                                                  

ICT Market Research

MktResearch

ทำการวิจัยสำรวจตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็น Emerging Technology ร่วมถึงข้อมูลด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมไอทีภายในประเทศ >> รายงานผลการสำรวจความพร้อมบุคลากรไอทีไทยในการรับมือกับ Emerging Technology 

Business Matching          

BizMatch

สนับสนุนทางด้าน Business Matching สำหรับกลุ่มผู้ประกอบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะทางด้าน Emerging Technology เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC 2015 :

ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัด งานBusiness Matching 27-28 กันยายน ภายใต้งาน Software Expo Asia สนใจดูรายละเอียดได้ที่ >> Business Matching : SEA

 
Go to top