Black Ribbon

Sming Framework IoT Device (ESP8266) (C++)

  
คอร์สเรียนรู้การพัฒนาระบบ บนอุปกรณ์ IOT ตั้งแต่เบื้องต้นเสริมด้วยแหล่งข้อมูลต่างๆ จนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง วันที่ 1 - 3 มี.ค.

Introduction to Machine Learning

  
เรียนรู้การทำ Big data Analysis และ Machine learning ด้วยการเรียนรู้จาก Spark MLlib, Azure ML, AWS Machine Learning วันที่ 6 - 8 มี.ค.

Big Data using Hadoop Workshop

  
ทำความเข้าใจ Big Data Technology, Big Data Ecosystems จนถึงการประยุกต์ใช้ในองค์กร วันที่ 13 - 15 มี.ค.

Self-Service Business Intelligence and Analytics

  
เรียนรู้ Self-service BI, Data Transformation การออกแบบ data model สำหรับ Business data analysis และการสร้าง BI Responsive Report วันที่ 22 - 24 มี.ค.
News

หลักสูตร Big Data Certification Course ปูพื้นฐานจนถึงการเตรียมตัวสอบ CCA

 

  หลักสูตร Big Data Certification เป็นหลักสูตร 120 ชั่วโมงที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงเรื่องของ Big Data มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ เข้าใจในเรื่องของ Business Intelligence และ  Data Science ตลอดจนเรื่องรู้การทำ Big Data ตั้งแต่วางกลยุทธ์ จนถึงการทำ Predictive Analytics การสอนในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย การทำ Workshop โดยจะมีการติดตั้งใช้เครื่องมือ Big Data จริงๆที่สามารถทำงานได้ รวมถึงการใช้งานบนระบบ Cloud 

และในครั้งนี้เรายังเน้นไปที่การสอบ CCA Spark and Hadoop Developer Exam เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ในการสอบ Certification 

การเตรียมตัวสอบ :  CCA Spark and Hadoop Developer Exam (CCA175)

  • มีชั่วโมงติวเพื่อเตรียมตัวสอบและทดสอบ Cloudera Certified Associate Exam

  • ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองท่านแรกได้ Voucher เพื่อไปสอบมูลค่า $295

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

 

ติดต่อสอบถาม Ms.Kwanhathai  / Ms.Sunisa 

Mobile:  088-192-7975 Tel:  02-233-4732

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.imcinstitute.com 

Facebook: www.facebook.com/imcinstitute

IMC Institute เปิดหลักสูตร Emerging Technologies ด้าน IoT, Big Data, BI และ Cloud Computing หลายหลักสูตรในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ !!! สำหรับหลักสูตรใหม่มา 3 ท่านชำระค่าอบรมเพียง 2 ท่าน

 

ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม IMC Institute เปิดหลักสูตร Emerging Technologies ด้าน IoT, Big Data, BI และ Cloud Computing หลายหลักสูตร พิเศษสำหรับหลักสูตร Sming Framework IoT Device (ESP8266) (C++), Practical NoSQL Database using Cassandra, Microservices with Scala และ Introduction to Docker หลักสูตรใหม่ในเดือนมีนาคมมาพร้อมโปรโมชั่นลงทะเบียนอบรม 3 ท่าน ชำระค่าอบรมเพียง 2 ท่านเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

ติดต่อสอบถาม Ms.Kwanhathai  / Ms.Sunisa 

Mobile:  088-192-7975 Tel:  02-233-4732

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.imcinstitute.com

Facebook: www.facebook.com/imcinstitute

IMC Institute

สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เกิดจากการรวมตัวของคนในอุตสาหกรรมไอซีที และกลุ่มนักวิชาการ โดยการสนับสนุนของสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่ต้องการเห็นการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้สามารถที่จะแข่งขันบนเวทีโลกได้ ท่ามกลางกระแสของของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทและภารกิจของ IMC Institute คือการที่จะเป็นผู้นำในการทำวิจัย และสำรวจข้อมูล ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งข้อมูลด้านบุคลากร การสำรวจการใช้งาน ตลอดจนสำรวจแนวโน้ม การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และสร้างความตระหนัก การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้บริหารและองค์กรต่างๆ

New Brain Development

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนที่เป็นผู้บริหารและด้านเทคนิค เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะด้านคือ Cloud Computing, Mobile Technology, Social Network และ Big Data รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมของ IMC Institute  ในปี 2017 >>Training 2017

IT Consulting Services

ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไอทีทางด้าน Emerging Technology ให้กับหน่วยงานต่างอาทิเช่นในด้าน Cloud Computing, Big Data and Business Intelligence, Enterpruse Architecture และ Mobile Technology โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เคยทำงานให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก                                                  

ICT Market Research

MktResearch

ทำการวิจัยสำรวจตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็น Emerging Technology ร่วมถึงข้อมูลด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมไอทีภายในประเทศ >> รายงานผลการสำรวจความพร้อมบุคลากรไอทีไทยในการรับมือกับ Emerging Technology 

Business Matching          

BizMatch

สนับสนุนทางด้าน Business Matching สำหรับกลุ่มผู้ประกอบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะทางด้าน Emerging Technology เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC :

ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัด งานBusiness Matching 27-28 กันยายน ภายใต้งาน Software Expo Asia สนใจดูรายละเอียดได้ที่ >> Business Matching : SEA

 
Go to top